KANO quickscan

KANO logo

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden en hun omliggende landschap in beeld brengt, en inventariseert welke onderwerpen bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit.

De KANO quickscan geeft betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariƫrs en collectieven, waterschappen en overige landeigenaren en experts een stem op het gebied van natuurherstel, en maakt het inzichtelijk welke onderwerpen een positieve impact kunnen hebben op de (regionale) natuurkwaliteit.

De webtool is ontwikkeld door onderzoekers van Naturalis in samenwerking met partners van het All4Biodiversity project.

Scale & calculation of results

The scale goes from less relevant to essential. This matches exactly with the inputs that stakeholders give (1 = less relevant, 4 = essential). These numbers are not explicitly communicated in the matrix and other graphs because they have little meaning on their own.</p><p>The calculation that the tool does is the average of all stakeholder inputs for each topic (where we do use the 1, 2, 3 or 4 to calculate this).

Setup

Topic definition

Stakeholder groups

Stakeholder groups

Survey walkthrough

Survey invitation

Matrix explained

Dashboard & ranking analysis

Available exports

Explanation different calculations and average order