KANO quickscan voorwaarden

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) quickscan is ontwikkeld door Stichting Naturalis Biodiversity Center (verder: Naturalis) om kansen in kaart te brengen omtrent het verbeteren van natuurkwaliteit en de realisatie van natuurherstel. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door het project All4Biodiversity.

Deze tool maakt het mogelijke om betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariƫrs, waterschappen, natuur experts en anderen een stem te geven om samen inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. De KANO quickscan is een digitale tool die in elke webbrowser, gratis gebruikt kan worden.

Bij registratie kan een nieuwe gebruiker een nieuwe scan en een account aanmaken. Deze 'quickscan eigenaar' kan vervolgens voor overige deelnemers van de quickscan specifieke hyperlinks aanmaken die gebruikt worden om de quickscan vragenlijst in te vullen. Hierbij worden naam (verplicht) en e-mailadres (optioneel) gekoppeld aan de gegeven antwoorden, die inzichtelijk zijn voor de quickscan eigenaar. Naturalis en Schuttelaar & Partners hebben inzage in de gegevens, waarbij Naturalis verwerkingsverantwoordelijke is en Schuttelaar & Partners verwerker.

Op het verwerken van de data is de privacy policy van Naturalis van toepassing, welke te vinden zijn op https://www.naturalis.nl/privacy

Als quickscan eigenaar en als deelnemer ga ik er mee akkoord dat mijn gegevens voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Scale & calculation of results

The scale goes from less relevant to essential. This matches exactly with the inputs that stakeholders give (1 = less relevant, 4 = essential). These numbers are not explicitly communicated in the matrix and other graphs because they have little meaning on their own.</p><p>The calculation that the tool does is the average of all stakeholder inputs for each topic (where we do use the 1, 2, 3 or 4 to calculate this).

Setup

Topic definition

Stakeholder groups

Stakeholder groups

Survey walkthrough

Survey invitation

Matrix explained

Dashboard & ranking analysis

Available exports

Explanation different calculations and average order